Proje Hakkında

Toplumsal Cinsiyet Döngüsü projesi Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme stratejilerini öğretmen yetiştiren kurumlarda (lise ve üniversiteler), nitelik geliştirme kurumlarında ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamayı amaçlar.

1 Ekim 2006- 30 Eylül 2008 tarihleri arasında Almanya, Litvanya, Norveç, Íspanya ve Türkiye'den katılımcılar Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme stratejilerini öğretmen yetiştiren kurumlarda uygulamak için bir müfredat geliştirmektedir.

Müfredat, erken çocukluk eğitimi alanında Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirmeyi gerçekleştirme ve anlama açısından yasal ve politik koşullar, kuramsal altyapı, öğrenme hedefleri, farklılıklar ve benzerliklerle ilgilenir. Ayrıca müfredat, önerileri, mesleki eğitim kurumları arasında toplumsal cinsiyet işbirliği modelleri ve alandaki erkek eğitmen oranını yükseltme stratejilerini içerir. Müfredat ayrıca, Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme analiz tekniklerini ve uygulama yöntemlerini ve toplumsal cinsiyeti ve yöntemsel açıklamaları yansıtan oyunları sunar.

Müfredat katılımcı her ülkenin kendi dilinde ve ayrıca ingilizce CD şeklinde üretilecektir.

Diğer yandan, katılımcılar okul öncesi kurumlar için bir araç-gereç kutusu derlemektedirler. Araç-gereç kutusu, toplumsal cinsiyet ve farkındalık için yöntemleri yansıtan öneri, yöntem ve oyunları, Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme analiz tekniklerini ve alandaki erkek oranını yükseltme sratejilerini (ör: babalar, öğrenciler) içeririr.

Araç-gereçler okul öncesi kurumlar için doğrudan kullanıma hazır şekilde yayımlanacaktır.

Projenin temel etkinlikleri üç aşamada gerçekleştirilecektir:

Ilk aşamada, müfredatın zeminini oluşturacak temeller yaratılacak. Literatür taraması ile beraber okul öncesi öğretmenlerini yetiştiren kurumlarda yürütülen niceliksel ve/veya niteliksel görüşmeler Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme ile ilgili tartışmaların, bilginin ve gereksinimlerin katılımcı ülkelerdeki şimdiki durumunu gösterecek.

Ikinci aşamada, eğitimcilerin ve okul öncesi kurumların toplumsal cinsiyeti daha iyi yansıtabilecekleri yöntemler, oyun ve stratejiler geliştirilecek. Bu yöntem, oyun ve stratejiler okul öncesi kurumlarda denenecek. Bu deneme üniversitelerin işbirliği ile gerçekleşecek.

Üçüncü aşamada, proje katılımcıları kendi yöntem, oyun ve stratejilerini araç-gereç için tanımlayacak ve belgeleyecekler. Ayrıca, katılımcılar müfredatın bölümlerini tasarlayacaklar. Müfredat seminerlerde eğitimci ve öğretmenlerle değerlendirilecek ve gerekirse değiştirilecek.

Tools, resources and strategies to deal with gender issues. For teachers in early childhoof education and for trainers of teachers.