Getiri ve sonuçlar

SONUÇLAR

Erken çocukluk eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için toplumsal ve siyasal düzeyde tartışma.

  • Ülkedeki öğretmen eğitimiyle ilgili mevcut durum ve ihtiyaç analizini belirten raporlar - yapılan derinlemesine görüşme sonuçları
  • Mevcut yasal, siyasal ve idari koşullarını gösteren ülke özetleri - gözden geçirme

GETÍRÍLER

Toplumsal cinsiyete duyarlı erken çocukluk eğitimi için araçlar, kaynaklar ve stratejiler.

  • Öğretmen eğitiminde ders programı; eğiticilerin eğitimi için fikirler, sorular, yöntemler ve araçlar (2008'de hazır olacak)
  • Öğretmenler ve kurumlar için araç kutusu; erken çocukluk eğitimi kurumları ve öğretmenleri için yöntemler, malzemeler ve oyunlar (2008'de hazır olacak)

Toplumsal Cinsiyet Döngüsü

Toplumsal cinsiyet sorunları ile uğraşmak için araç, kaynak ve stratejiler. Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmenlerin eğiticileri için.

Toplumsal cinsiyete duyarlı okul öncesi eğitimi için araç, kaynak ve stratejiler

  • Öğretmen eğitimi Müfredatı: öğretmen eğitimi için fikirler, sorular, yöntem ve araçlar
  • Öğretmenler ve merkezler için: okul öncesi eğitim kurumları ve öğretmenler için yöntemler,
  • araç-gereç kutusu: materyel ve oyunlar

Erken çocukluk eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için toplumsal ve politik nedenler

Toplumsal Cinsiyet Döngüsü projesi Yönerge ve önerileri.

Derinlemesine ihtiyaç analizi:

  • Görüşme Sonuçları: öğretmen eğiten kurumlarda sürdürülen görüşmelerin değerlendirilmesi
  • Rapor: projeye katılan 5 ülkeden öğretmen eğitimi konusunda şu anki durumu açıklayıcı rapor
  • Gözden geçirme: projeye katılan 5 ülkenin mevcut yasal, siyasi ve idari gereksinimleri

Tools, resources and strategies to deal with gender issues. For teachers in early childhoof education and for trainers of teachers.