Gender Loops

Toplumsal cinsiyet sorunları ile uğraşmak için araç, kaynak ve stratejiler. Okul öncesi öğretmenleri ve öğretmenlerin eğiticileri için.

Toplumsal Cinsiyet Döngüsü projesi Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme stratejilerini öğretmen yetiştiren kurumlarda (lise ve üniversiteler), nitelik geliştirme kurumlarında ve okul öncesi eğitim kurumlarında uygulamayı amaçlar.

1 Ekim 2006- 30 Eylül 2008 tarihleri arasında Almanya, Litvanya, Norveç, Íspanya ve Türkiye'den katılımcılar Toplumsal Cinsiyet Bilinci Geliştirme stratejilerini öğretmen yetiştiren kurumlarda uygulamak için bir müfredat geliştirmektedir.

Proje Hakkında

Getiri ve sonuçlar

Erken çocukluk eğitiminde toplumsal cinsiyet duyarlılığı için toplumsal ve siyasal düzeyde tartışma.

Toplumsal cinsiyete duyarlı erken çocukluk eğitimi için araçlar, kaynaklar ve stratejiler.

Getiri ve sonuçlar

Tools, resources and strategies to deal with gender issues. For teachers in early childhoof education and for trainers of teachers.