Produkter og resultater

Resultater

  • Det sosiale grunnlaget for kjønns- og likestillingsarbeidet i barnehagesektoren?
  • Intervjuundersøkelse i førskolelærerutdanningene.
  • Resultater fra intervjuundersøkelsen i førskolelærerutdanningen - en situasjons og behovsanalyse. (under arbeid)
  • Rapporter om opplæringen av barnehagepersonell i alle de fem landene som deltar i prosjektet. For hvert land beskrives tilstanden i utdanningen med en tilhørende behovsanalyse. (under arbeid)
  • Oversikter over de eksisterende rammebetingelsene for arbeid med kjønns- og likestillingsspørsmål i barnehagesektoren i de fem landene som deltar i prosjektet. (under arbeid)

Produkter

Verktøy, ressurser og strategier for kjønns- og likestillingsarbeid i barnehagesektoren.

  • Læreplan om sosialt kjønn: ideer, spørsmål, metoder og verktøy for opplæring av førskolelærere.
  • Verktøykasse for førskolelærere og barnehager: metoder, materiell og leker for arbeid med barn og voksne. (vil være tilgjengelig i 2009)

Tools, resources and strategies to deal with gender issues. For teachers in early childhoof education and for trainers of teachers.