Nasjonal ressursgruppe

Alle partnerne i prosjektet har etablert egne nasjonale ressursgrupper. Utover å være rådgivere for den nasjonale utformingen av prosjektene, bistår ressursgruppene den enkelte partner i spredning og bruk av resultatene.

Den norske ressursgruppen består av:

Tools, resources and strategies to deal with gender issues. For teachers in early childhoof education and for trainers of teachers.