Nasjonal ressursgruppe

Alle partnerne i prosjektet har etablert egne nasjonale ressursgrupper. Utover å være rådgivere for den nasjonale utformingen av prosjektene, bistår ressursgruppene den enkelte partner i spredning og bruk av resultatene.

Den norske ressursgruppen består av:

Last changed: 30.12.2019