Gender Loops

Verktøy, ressurser og strategier til arbeid med kjønns- og likestillingsspørsmål
For førskolelærere og de som underviser førskolelærere

Verktøy, ressurser og strategier for kjønns- og likestillingsarbeid i barnehagesektoren

  • Læreplan om sosialt kjønn: ideer, spørsmål, metoder og verktøy for opplæring av førskolelærere
  • Verktøykasse for førskolelærere og barnehager: metoder, materiell og leker for arbeid med barn og voksne.

Det sosiale grunnlaget for kjønns- og likestillingsarbeidet i barnehagesektoren

Prosjektet Gender Loops' retningslinjer og anbefalinger

Situasjonsbeskrivelse og behovsanalyse

  • Intervjuundersøkelse på førskolelærerutdanningene.
  • Resultater fra intervjuundersøkelsen på førskolelærerutdanningen - en situasjons- og behovsanalyse.
  • Rapporter om opplæringen av barnehagepersonell i de fem landene som deltar i prosjektet.
  • Oversikter over de eksisterende rammebetingelsene for barnehager i de fem landene som deltar i prosjektet: Lovverk, forskrifter og retningslinjer knyttet til organisering og administrasjon.

Tools, resources and strategies to deal with gender issues. For teachers in early childhoof education and for trainers of teachers.